درباره کنفرانس

برگزاری همایش‌های علمی فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات میان پژوهشگران و هم‌اندیشی در جهت توسعه، شناسایی و رفع چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف علوم است. امروزه در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی و حرکت به سمت جهان بی‌مرز، شاهد گسترش فزاینده‌ی زیرساخت‌های ارتباطی، ساختمان‌های هوشمند، سیستم‌های پزشکی و مراقبت آنلاین و ... در سطح جهان هستیم که در کنار مزایای انکار ناپذیر ارتباطات لحظه به لحظه، معایبی را نیز به همراه دارد: افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی جهت تامین برق مورد نیاز تجهیزات ارتباطی، افزایش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای و پسماندهای کربنی و افزایش سرعت پدیده‌ی گرمایش زمین. لذا در دهه‌ی اخیر محققان و پژوهشگران در حوزه‌های علوم گوناگون، با چالش پردازش سبز و سیستم‌های پایدار، با هدف کاهش مصرف انرژی و سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت زمین پاک و استفاده از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر، جهت حفظ هر چه بیشتر امانت در منابع فسیلی و محیط زیست برای نسل‌های آینده، مواجه شده‌اند و مطالعات بسیاری در این راستا صورت پذیرفته و در قالب مقالات و کتاب‌های تخصصی ارائه شده است. نظر به اهمیت موضوع، موسسه آموزش عالی مازیار رویان در نظر دارد اولین کنفرانس ملی «دستاوردهای نوین در مطالعات سبز» را در جهت ارائه و تبادل تازه‌ترین دستاوردهای علوم مختلف در این حوزه برگزار نماید.

menu
menu