محورهای کنفرانس

  • رایانش سبز و بهینه‌سازی انرژی در فناوری اطلاعات، شبکه، نرم افزار، ابر و مه
  • بهینه‌سازی مصرف انرژی در تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
  • ساختمان هوشمند، خانه سبز، توسعه پایدار و پدافند غیرعامل
  • شهر، تغییرات اقلیمی و طراحی پاک
  • معماری، تغییرات اقلیمی و ساختمان‌های دوستدار انرژی
  • استراتژی فضای سبز خشکی‌پسند
  • نقش هنرهای محیطی در طراحی کمپین‌های انرژی پاک
  • هتلداری و مدیریت گردشگری پایدار و بازاریابی
  • حسابداری و حسابرسی سبز و زیست محیطی
  • طبیعت در سایه کرونا
menu
menu