هزینه‌های کنفرانس

هزینه ها با اعمال تخفیف کرونایی:

  • مقاله دانشجویی 200000 تومان (هر مقاله اضافه 150000 تومان)
  • مقاله غیر دانشجویی (اساتید، پژوهشگران آزاد و ...) 250000 تومان (هر مقاله اضافه 200000 تومان)
  • مبلغ 50000 تومان از هزینه مقاله در زمان ارسال جهت ورود به فرآیند داوری پرداخت شده و پس از داوری در صورت پذیرش مقاله باقیمانده مبلغ پرداخت گردد.
menu
menu