کمیته علمی

دکتر رضا سالاریان

دکتر رضا سالاریان

پست: رئیس کنفرانس

دکتر مسعود روحانی

دکتر مسعود روحانی

پست: رئیس شورای سیاستگذاری

دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی

پست: دبیر کنفرانس

دکتر میرسعید حسینی

دکتر میرسعید حسینی

پست: دبیر کمیته علمی

دکتر سارا فرزای

دکتر سارا فرزای

پست: دبیر کمیته اجرایی

دکتر امیرمسعود رحمانی

دکتر امیرمسعود رحمانی

دکتر نیما جعفری نویمی پور

دکتر نیما جعفری نویمی پور

دکتر محسن ربانی

دکتر محسن ربانی

دکتر رحمت اله توکلی

دکتر رحمت اله توکلی

دکتر بهزاد نوریان

دکتر بهزاد نوریان

دکتر مهدی گلسرخ تبار

دکتر مهدی گلسرخ تبار

دکتر همایون موتمنی

دکتر همایون موتمنی

دکتر حسین شیرگاهی

دکتر حسین شیرگاهی

دکتر محمود یحیی زاده فر

دکتر محمود یحیی زاده فر

دکتر علی نبوی چاشمی

دکتر علی نبوی چاشمی

دکتر اسماعیل گرایلی

دکتر اسماعیل گرایلی

دکتر جواد وحیدی

دکتر جواد وحیدی

دکتر رضا سعادتی

دکتر رضا سعادتی

دکتر سید زمان حسینی

دکتر سید زمان حسینی

دکتر ابراهیم محسنی

دکتر ابراهیم محسنی

دکتر علیرضا آذری مقدم

دکتر علیرضا آذری مقدم

دکتر حمیدرضا دلفانیان

دکتر حمیدرضا دلفانیان

دکتر میلاد یدالهی

دکتر میلاد یدالهی

دکتر امین ابراهیمی

دکتر امین ابراهیمی

دکتر مصطفی محمدی

دکتر مصطفی محمدی

دکتر سمیه زندیه

دکتر سمیه زندیه

دکتر سوده عشقی

دکتر سوده عشقی

دکتر بنفشه فراهانی

دکتر بنفشه فراهانی

دکتر نقی کلارستاقی

دکتر نقی کلارستاقی

دکتر سعید امام قلی زاده

دکتر سعید امام قلی زاده

دکتر ایرج مهدوی

دکتر ایرج مهدوی

دکتر محمدرضا حق جو

دکتر محمدرضا حق جو

دکتر مهدی رمضان زاده

دکتر مهدی رمضان زاده

دکتر محمد حسن زال

دکتر محمد حسن زال

دکتر فاضل توسلی

دکتر فاضل توسلی

دکتر رضا فلاح

دکتر رضا فلاح

دکتر نیما ناصری

دکتر نیما ناصری

دکتر سپیده رحیمی

دکتر سپیده رحیمی

دکتر یاسر سالاریان

دکتر یاسر سالاریان

دکتر ولی اله رحمانی

دکتر ولی اله رحمانی

دکتر مجتبی صفری

دکتر مجتبی صفری
menu
menu